Fritidsjob-ambassadøren

Fritidsjob-ambassadøren koordinerer og følger op

Fritidsjob-ambassadøren kan hjælpe jeres virksomhed med at finde den helt rigtige ungarbejder, der matcher det næste fritidsjob. Fritidsjob-ambassadøren fungerer som et bindeled mellem de unge og jeres virksomhed og følger op på samarbejdet, til det er godt i gang.

Fritidsjob-ambassadørens opgaver:

  • Facilitering af hurtige og kvalificerede jobmatch mellem virksomhederne og de unge.
  • Sparring med de enkelte unge om jobansøgning, cv og jobsamtalen.
  • Forberedelse af de unge på krav og forventninger hos deres fremtidige arbejdsgiver.
  • Opfølgning på de unge og samarbejdet med jævnlige samtaler efter behov i løbet af min.de første 3 måneder.
  • Hotline for arbejdsgiverne under hele opstartsfasen med de unge i forbindelse med håndtering af akutte udfordringer.
  • Koordinering mellem unge, forældre, skole, kommune og arbejdsgiver.
  • Bistand til rekruttering af elever til de forskellige brancher.

Fritidsjob-ambassadøren forventer et gensidigt samarbejde og dialog, hvis der opstår udfordringer i jobforløbet. Fritidsjob-ambassadøren kommer gerne ud til et møde i jeres virksomhed.