Om projektet

Jobbanken

Fritidsjob er rampen til fremtiden for unge, og derfor arbejder Projekt Fritidsjob med at få flere unge i fritidsjob i Svendborg. Især for unge, som er udsatte eller ikke-uddannelsesparate, kan fritidsjob gøre en stor forskel i forhold til at motivere og ruste dem til at gennemføre ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.

Projekt Fritidsjob er støttet af den A.P. Møllerske Støttefond (2018 -2021) og er et samarbejde mellem UU Sydfyn, Erhvervsskolen i Svendborg, Nymarkskolen, Issø-skolen, Stokkebækskolen, Familie og Uddannelse, samt Aktive Boligområder i Svendborg (boligsocial helhedsplan). Projektet bygger videre på et pilotprojekt i perioden 2016-2017, som UU Sydfyn, Nymarksskolen og Aktive Boligområder udviklede. Desuden trækker projektet på forskning og undersøgelser, som samstemmende viser, at fritidsjob er et effektivt og godt redskab til at hjælpe unge videre.

Projektets fritidsjob-ambassadører gør en særlig indsats for at bygge bro mellem de unge og virksomheder i Svendborg, som oplever at få kontakt til en helt ny målgruppe af meget motiverede unge, som arbejder på helt ordinære vilkår. Fritidsambassadørerne bistår desuden med mange af de praktiske ting og agerer som bindeled mellem den unge, arbejdsgiver, skole og forældre.

Hjemmesiden, Hopijob.dk, skal være med til at understøtte samarbejdet med de deltagende virksomheder i projektet. Her kan man læse mere om projektet, og virksomheder kan melde sig til projektets jobbank og via denne rekruttere unge til fritidsjob. På hjemmesiden er der desuden gode råd og vejledning til de unge om at finde og søge fritidsjob.