Fritidsjob er sund fornuft

Unge som har haft et fritidsjob, klarer sig bedre i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Fritidsjob skaber motivation, selvtillid og de unge får øjnene op for forskellige karriereveje.

Din virksomhed kan bygge bro til uddannelse og beskæftigelse, fordi virksomheden kan bidrage til at:

  • give de unge en god start på arbejdslivet.
  • give de unge mod på fremtiden.
  • støtte ikke-uddannelsesparate unge.
  • støtte de unge med at udvide deres netværk.
  • åbne de unges øjne for erhvervsuddannelser (eller mange forskellige uddannelser) og give dem indblik i, hvad det kræver at bestride et job i netop jeres branche.

Ved at bakke op om projektet, får jeres virksomhed:

  • motiverede ungarbejdere nøje udvalgt af fritidsjob-ambassadørerne.
  • forberedte og servicemindede personale.
  • loyale og engagerede ungarbejdere.
  • mulighed for at gøre noget for de unges fremtid i Svendborg Kommune.
  • rekrutteringsgrundlag til elevpladser og uddannet arbejdskraft i fremtiden.